YRKT00098
362198
Çağrı
Çağrı
0.00

Dersim
Gözlerinde umut ve inat
Yüzünde direncin soylu tutkusu
Bir eli yok
Ayağı kopuk
Her yanı yara bere
Boynunda ip
Atlılar onu Elaziz’e kadar sürüklediler
Dağ taş kan-u revan
Ve başladı Dersimli Rıza türküsüne
“Güneş de batarken solar
Ama yarın gene güneş doğacak.”
Döner dövüşür devran değişir
Ölümsüzlük için ölür müsün?

Dersim
Gözlerinde umut ve inat
Yüzünde direncin soylu tutkusu
Bir eli yok
Ayağı kopuk
Her yanı yara bere
Boynunda ip
Atlılar onu Elaziz’e kadar sürüklediler
Dağ taş kan-u revan
Ve başladı Dersimli Rıza türküsüne
“Güneş de batarken solar
Ama yarın gene güneş doğacak.”
Döner dövüşür devran değişir
Ölümsüzlük için ölür müsün?

Kapat