Haberler

Sosyalizm Nedir, Tarihsel Gelişimi Nasıldır? Sosyalist Kime Denir? Sosyalizm, modern dünya tarihini şekillendiren en önemli siyasi ve ekonomik akımlardan biridir. Temelinde, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ve ekonomik eşitlik ilkelerine dayanan bu...
Nazım Hikmet Kimdir? Şairin Kısa Yaşamöyküsü Nazım Hikmet Ran, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilir. Sadece şiirleriyle değil, aynı zamanda siyasi duruşu ve yaşam tarzıyla da Türkiye ve dünya...
1 Mayıs Nasıl Ortaya Çıktı? Tarihçesi Nedir? Türkiye'de Önemli 1 Mayıs Olayları Nelerdir? 1 Mayıs’ın uluslararası işçi bayramı olarak kutlanması, sekiz saatlik işgünü mücadelesinin ürünüdür.
Julius Fuçik Kimdir? Darağacından Notlar Nedir, Nasıl Yazılmıştır? Julius Fuçik (23 Şubat 1903 - 8 Eylül 1943) Çek gazeteci, eleştirmen, yazar ve Çekoslovakya Komünist Partisi'nin aktif bir üyesiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi karşıtı direnişin ön...
Marksist Teoride, İlkel Sermaye Birikimi Kavramı Nedir? Marksist ekonomi anlayışında, kapitalizmdeki sermayenin ilkel birikimi sorunu, sermayenin kökeniyle ve dolayısıyla sermayeye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki sınıf ayrımlarının...
Vladimir Mayakovski Kimdir? Vladimir Mayakovski (Vladimir Vladimirovich Mayakovski) (1893-1930), Rusya'nın en önemli ve etkili şairlerinden biridir. Sovyet modernist şiirin öncülerinden olarak kabul edilir ve siyasi...
Anti-Militarizm Nedir, Ne Demektir? Marksist-Leninist Açıdan Ne Anlam İfade Eder? Anti-militarizm, militarizme karşı olan ve savaşın eleştirisini yapan ideolojik ve politik bir duruştur. Temel olarak, anti-militaristler askeri faaliyetlerin ve silahlanmanın insanlığa ve...
Jaroslav Haşek Kimdir? Mizahın Usta Kalemi ve Aslan Asker Şvayk Jaroslav Haşek, 20. yüzyılın önemli Çek yazarlarından biridir ve en tanınmış eseri "Aslan Asker Şvayk" ile edebiyat dünyasında efsaneleşmiştir. Hayatı ve eserleriyle hem Çek edebiyatına hem de...
Upton Sinclair Kimdir? “Jimmie Higgins” Romanı Ve Amerika’da İşçi Sınıfının Mücadelesi Upton Sinclair, Amerikalı bir yazar ve sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden biridir. Sinclair, özellikle ABD’de kapitalizmin eleştirisi ve işçi sınıfının sorunlarını işlediği romanlarıyla...
Ekonomi Politik Ne Demektir, Marksist Ekonomi Politik Nedir? Ekonomi politik, ekonomik faaliyetlerin politik ve sosyal boyutlarıyla birlikte incelendiği bir disiplindir. Kelime anlamı olarak, "ekonomi" ve "politika" kavramlarının birleşimini ifade eder....
Paramiliter Örgüt Nedir, Ne Demektir? Tarihte Faşist Paramiliter Örgütlere Örnekler Nelerdir? Paramiliter terimi, askeri yeteneklere ve yapılanmalara sahip olan, ancak resmi olarak devletin silahlı kuvvetlerine bağlı olmayan veya doğrudan devlet kontrolünde olmayan silahlı grupları...
1929 Büyük Buhranı Nedir? Sebepleri Nelerdir? Kapitalizmin Doğası: Ekonomik Krizler 1929 Buhranı, kapitalist ekonomilerin tarihindeki en ciddi ekonomik krizlerden biridir. Bu kriz, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda patlak verdi ve dünya çapında derin etkiler...
Enflasyon Nedir? Sebepleri Nelerdir? Bir ekonomide mal ve hizmet fiyatlarının sürekli bir şekilde artması ve para biriminin değer kaybetmesi durumuna enflasyon denir. Enflasyonu, kapitalist bir ekonomideki fiyat seviyesinin genel...
Antifaşizm Nedir, Antifaşist Mücadele Ne Demektir? Antifaşizm, faşizme karşı olan birleşik toplumsal hareketin adıdır. Antifaşizm, faşist ideolojiyi, politikalarını ve faşist rejimlerin güç kazanmasını önlemeyi hedefler. Antifaşistler, faşizme...
Faşizm Nedir, Ne Demektir? Faşist İdeolojinin Kökenleri Nelerdir? Faşizm, toplumu baskı altında tutan bir siyasi ideoloji ve harekettir. Faşist ideoloji, milliyetçilik, otoriterizm, şiddet, militarizm, anti-demokrasi ve anti-komünizm gibi özelliklere dayanır.
Georgi Dimitrov Kimdir? Georgi Dimitrov (1882-1949), Bulgar devrimci liderdir. Dimitrov, komünist hareketin önde gelen figürlerinden biri olarak tanınır ve 20. yüzyılın önemli devrimci liderlerinden biri olarak kabul...
Ernesto Che Guevara Kimdir? Che Guevara, 14 Haziran 1928'de Arjantin'de doğan ve 9 Ekim 1967'de Bolivya'da ölen Arjantinli devrimci bir liderdir. Ernesto Guevara de la Serna adını taşıyan Che Guevara, daha sonraları "Che"...
Burjuva Demokrasisi Nedir, Ne Demektir? Burjuva demokrasisi, kapitalist ülkelerin siyasi sistemlerinde yaygın olarak kabul edilen bir kavramdır. Ancak, Marksizm-Leninizm öğretisine göre burjuva demokrasisi, sınıf mücadelesinin ve...
Samed Behrengi Kimdir? Samed Behrengi (1939-1968), İranlı sosyalist bir yazar, öğretmen ve devrimcidir 1939 yılında İran'ın Tebriz şehrinde dünyaya gelmiştir. Behrengi, özellikle çocuk edebiyatı alanında önemli bir...
Clara Zetkin Kimdir? Clara Zetkin (1857-1933), Alman marksist teorisyen, siyasetçi ve kadın hakları savunucusudur. Zetkin, sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinir. Kadınların eşitlik ve...
Kapat