Yazarlık Atölyesi: Diyalog Yazma ve Sahne Oluşturma

Yazarlık sanatının her bir yönünü ele aldığımız atölyelerimizde, bu defa "diyalog yazımı ve sahne oluşturma" üzerinde tartışacağız. Çalışmalar her perşembe günü, 2’şer saatlik buluşmalar şeklinde 6 hafta sürecek. Dramatik bir eserin yapıtaşı olan "sahne" kavramını mercek altına alarak, farklı işlevlere dair sahneleri, bir sahnenin yapısını oluşturan unsurları tanıyacağız ve bu unsurların en önemlisi diyalog yazma üzerinde çalışacağız

Toplam 6 hafta sürecek olan “Diyalog Yazımı ve Sahne Oluşturma” çalışmamıza katılım ücreti 1000 liradır.

- Bir sonraki atölyemizde “Edebi biçimler, türler ve akımlar” üzerinde duracağız -

#atölye #yaryayınları #sierrakitapcafe #kadıköy #yeldeğirmeni #yaryaynlarıkadıköy #yazarlıkatölyesi #diyalogyazma #sahneoluşturma #kurgu #karakter

Kapat